МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА

МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА

В Eldorado Bet Стара Загора всеки последен петък от месеца гостите на игралната зала участват в Месечна бонус игра.

Всяка сряда в Елдорадо в хотел Ростов в Плевен - седмична бонус игра

Всеки вторник и петък в Елдорадо Русе - седмична бонус игра